Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Mendengar Pelajaran dengan Baik

Ibnu Abbas r.a. terkenal akan semangat dan perjuangannya dalam menuntut ilmu. la begitu rindu dan haus akan ilmu sehingga membuka cakrawala pemahamannya untuk menyimpan ilmu Allah SWT yang tanpa batas dan membawanya menjadi ahli tafsir terbaik.

Semangat mencari ilmu ia tularkan. Kemudian ilmu yang diperoleh ia ajarkan kepada semua orang termasuk kepada hamba sahayanya, Ikrimah r.a. Tak heran Ikrimah r.a menjadi ulama besar pada zamannya karena mendapat ajaran langsung dari majikannya yang sangat cerdas.

Metode pengajaran dari majikannya pun sangat unik. Ikrimah r.a. mengisahkan metode Ibnu Abbas r.a. ketika mengajarnya, "Ketika tuan saya, yaitu Ibnu Abbas, mengajari saya Al-Qur'an, hadis, dan syariat agama, beliau akan mengikat kaki saya agar saya tidak pergi ke mana-mana dan sepenuhnya mendengarkan pelajaran yang disampaikannya. Beliau jugalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis kepada saya." (HR Bukhari dan Ibnu Sa'ad)

Metode unik sang majikan kepada Ikrimah r.a. ternyata membuahkan hasil. Qatadah r.a. memberikan kesaksian terhadap Ikrimah r.a., "Di antara para tabiin yang paling banyak ilmunya hanya ada empat orang, salah satunya adalah Ikrimah r.a."

Ibnu Jama'ah berkata, "Hendaklah seorang murid ketika menghadiri pelajaran gurunya memfokuskan hatinya dan bersih dari segala kesibukan. Pikirannya penuh konsentrasi, tidak dalam keadaan mengantuk, marah, haus, lapar, dan lain sebagainya. Yang demikian agar hatinya benar-benar menerima dan memahami terhadap apa yang dijelaskan dan apa yang dia dengar."
loading...

Blog Archive

loading...