Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Rambut Mata Hilal

Suatu hari orang-orang sedang menanti untuk melihat hilal bulan Ramadan, tetapi tidak seorang pun melihatnya, kecuali Anas bin Malik Al-Anshari r.a. yang usianya telah mendekati seratus tahun. Kesaksiannya melihat hilal disampaikan kepada Hakim lyas bin Muawiyah r.a., lalu ia berkata, "Tunjukkan kepadaku letak hilal itu!"

Anas bin Malik r.a. pun menunjuk ke arah letak hilal yang ia lihat, tetapi lyas r.a tidak melihatnya. lyas r.a berpikir sejenak, lalu mengamati pelupuk mata Anas r.a.

Ternyata ia melihat ada sehelai rambut mata putih yang menyilang tepat di depan bola matanya.Kemudian lyas r.a. mengusap dan meluruskan rambut mata Anas r.a. dan bertanya lagi, "Sekarang, tunjukkan kepadaku letak hilal yang engkau lihat!"

Anas r.a. memandang ke langit seraya berkata, "Sekarang aku tidak melihatnya."
loading...

Blog Archive

loading...