Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Membalik Perumpamaan

Seorang laki-laki bertanya kepada lyas bin Muawiyah r.a., "Apakah jika aku makan kurma, engkau akan menjatuhkan hukuman cambuk terhadapku?"

"Tidak," jawab lyas r.a.

Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah jika aku minum satu ketel air, engkau akan menjatuhkan hukuman cambuk kepadaku?"

"Tentu saja tidak," jawab lyas r.a. kembali.

"Tetapi mengapa minuman khamar yang dibuat dari kurma dan air menjadi haram dan peminumnya dikenai hukuman?" ungkap lelaki tersebut.

lyas r.a. dengan tenang balik bertanya, "Apakah jika dilempar tanah engkau merasa sakit?"

"Tidak," jawab lelaki itu.

"Apakah jika engkau disiram dengan satu ketel air, anggota tubuhmu akan patah?" tanya lyas r.a. kembali.

Lelaki itu menjawab, "Tidak."

lyas melanjutkan, "Jika aku mencampur tanah dengan air, kemudian membentuknya menjadi bata, menjemurnya hingga kering, dan aku pukulkan bata itu ke kepalamu, kira-kira apa yang terjadi?"

Lelaki itu menjawab, "Kepalaku akan pecah."

"Demikianlah halnya dengan perkaramu," tandas lyas bin Muawiyah.
loading...

Blog Archive

loading...