Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Tunaikan Hak

Abdullah bin Amr bin 'Ash r.a. adalah seorang sahabat yang zuhud dan ahli ibadah. Beliau selalu berpuasa pada siang hari, melaksanakan shalat Tahajud semalam suntuk, dan mengkhatamkan Al-Qur'an setiap hari. la sangat rajin beribadah.

Rasulullah saw. pernah menasihatinya dengan bersabda, "Jika engkau terus melakukan hal ini, badanmu akan lemah dan matamu akan sakit karena tidak tidur semalam suntuk. Badanmu punya hak, keluarga juga punya hak, dan para tamu pun ada haknya."

Rasulullah saw. juga menyarankan agar ia mengkhatamkan Al-Qur'an cukup satu kali dalam sebulan. Namun, Abdullah bin Amr r.a. keberatan dengan keputusan Rasulullah saw. tersebut. la pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya menggunakan sepenuh tenaga saya untuk beribadah kepada Allah."

Rasulullah saw. pun memberi saran agar ia mengkhatamkan Al-Qur'an dua puluh hari sekali. Namun, jumlah tersebut masih terlalu lama bagi Abdullah bin Amr r.a. la pun kembali membujuk Rasulullah saw. hingga akhirnya beliau mengizinkannya untuk mengkhatamkan Al-Qur'an tiap tiga hari sekali.

Kebiasaan Abdullah bin Amr r.a. yang lain adalah selalu menulis apa yang disabdakan Rasulullah saw. untuk dihafalnya. Semua catatan hadis tersebut ia kumpulkan dan dinamakan 'Shadiqah'.

la berkata, "Saya selalu mencatat semua yang saya dengar dari Rasulullah saw. agar saya dapat mengingatnya. Banyak orang yang melarang saya melakukan hal itu. Mereka berkata, 'Rasulullah juga manusia biasa, terkadang beliau marah dan dengan kemarahannya beliau mengatakan sesuatu. Kadang-kadang beliau juga bercanda. Sebaiknya, engkau jangan menulis setiap yang dikatakan beliau.' Sejak saat itu saya tidak menulis setiap perkataan Rasulullah saw."

Ketika saya menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw., beliau bersabda, "Teruskanlah menulis, demi Allah yang menguasai jiwaku, setiap perkataanku adalah kebenaran, baik aku dalam keadaan marah maupun senang."

Mengenai Abdullah bin Amr r.a, Abu Hurairah r.a berpendapat, "Di antara para sahabat, tidak ada yang melebihi saya dalam hafalan hadis Rasulullah saw. kecuali Abdullah bin Amr r.a karena dia selalu mencatat semua yang disabdakan oleh Rasulullah saw, sedangkan saya hanya mengandalkan ingatan saya."

Kenyataannya kita sering menemui hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a daripada dari Abdullah bin Amr r.a. Hal ini dikarenakan Abdullah bin Amr r.a selalu disibukkan dengan ibadah.
loading...

Blog Archive

loading...