Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Permintaan untuk Sebuah Permintaan

Ibnu Al-Jauzi r.a. menuturkan bahwa Muawiyah r.a. berkata kepada Abdullah bin Amir r.a., "Aku mempunyai permintaan untukmu, sanggupkah engkau memenuhinya?"

Abdullah r.a. menjawab, "Ya, dan aku juga mempunyai permintaan untukmu, apakah kau mau memenuhinya juga?"

Muawiyah r.a. menyanggupinya seraya berkata, "Katakan apa permintaanmu?"

"Aku ingin kau memberi rumah-rumahmu di Thaif kepadaku," ucapnya kepada Muawiyah r.a.

"Baiklah, aku berikan," jawab Muawiyah r.a. enteng.

"Sekarang, apa permintaanmu?" tanya Abdullah r.a. kepada Muawiyah r.a.

la pun menjawab, "Kembalikanlah rumah-rumah itu kepadaku."

Abdullah bin Amir r.a. menjawab, "Baiklah, telah aku lakukan."
loading...

Blog Archive

loading...