Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Penuhilah Hak Dirimu, Dia, dan Mereka

Dari Abu Juhaifah Wahab bin Andullah r.a menceritakan bahwa Nabi saw mempersaudarakan antara Salman r.a dan Abu Darda' r.a. Suatu hari Salman r.a mengunjungi Abu Darda' r.a dan ia melihat istri Abu Darda' r.a mengenakan pakaian yang sangat sederhana tanpa perhiasan sedikit pun.

Karena haru, Salman r.a. bertanya, "Mengapa keadaanmu seperti ini?"
la menjawab, "Saudaramu, Abu Darda' tidak mempunyai minat pada pesona dunia (perempuan)."

Lalu, datanglah Abu Darda' r.a untuk membuatkan makanan. Setelah itu, ia berkata kepada Salman r.a, "Makanlah, hari ini aku sedang berpuasa."

Salman r.a menjawab, "Aku tidak akan makan hingga engkau makan."

Ketika malam tiba, Abu Darda' r.a pergi untuk shalat dan berkata kepada Salman r.a, "Tidurlah!" Lalu, Salman r.a pun tidur.

Namun, tidak lama kemudian Salman r.a terbangun dan melihat saudaranya masih terjaga. la pun menyuruh Abu Darda' r.a untuk tidur. Akhirnya, mereka berdua pun tidur.

Pada akhir malam, Salman r.a bangun dan membangunkan Abu Darda' r.a, "Sekarang bangunlah!" Kemudian mereka berdua shalat malam bersama.

Setelah itu, Salman r.a. menasihati Abu Darda' r.a, "Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, sesungguhnya dirimu juga mempunyai hak atas dirimu sendiri, dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu maka berikanlah hak itu kepada setiap yang mempunyai hak."

Abu Darda' r.a pun menemui Rasulullah saw untuk menanyakan kebenaran pendapat Salman r.a. Kemudian Rasulullah saw menjawab, "Salman benar!"
loading...

Blog Archive

loading...