Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Pengangkatan Putra Mahkota

Yazid bin Muawiyah memohon kepada ayahnya agar ia diangkat menjadi khalifah berikutnya. Permohonan itu dikabulkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia pun mengangkat putranya sebagai putra mahkota dan mendudukkan Yazid dalam sebuah Kubah.

Orang-orang bergiliran mengucapkan selamat kepada Muawiyah dan memberi hormat kepada Yazid, sambil berkata, "Jika Tuan tidak melakukan hal ini, niscaya Tuan menyia-nyiakan urusan kaum muslim."

Semua kata sanjungan dan penghormatan mengalir untuk Yazid dan Muawiyah. Namun, ada seorang ulama yang hanya duduk diam, padahal ada di antara mereka.

Ulama itu bernama Al-Ahnaf r.a. Kemudian Muawiyah mendekatinya dan bertanya, "Hai, Abu Bakr (nama keluarga Al-Ahnaf r.a) ! Mengapa kau tidak melakukan seperti yang orang-orang lakukan?"

Al-Ahnaf menjawab, "Kalau aku berbohong, aku takut kepada Allah. Kalau aku jujur, aku takut kepada engkau!"

Muawiyah r.a tersenyum mendengar jawaban itu dan berkata, "Terima kasih atas ketaatanmu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan!"
loading...
loading...