Cerita Inspirasi Muslim

Menanam Hikmah Dalam Diri Setiap Muslim

Islamnya Orang Yahudi

Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi yang tinggal di Medinah. Dia pernah berkata, "Ketika Rasulullah saw memasuki kota Medinah Al-Munawwarah, aku mengamati wajahnya dengan sungguh-sungguh dan setelah itu aku langsung mengucapkan syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasullah."

Orang-orang Yahudi bertanya kepadaku, "Apa yang mendorongmu menyatakan ke-lslam-anmu itu, wahai Bin Salam?"

Aku menjawab kepada mereka, "Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, sungguh wajah itu bukan wajah seorang pendusta."
loading...
loading...